Russian English Estonian

Andmete salastatus

Registreerimisel esitatud andmed on salastatud ja BEAUTYFOR.EE haldaja BEAUTYFOR EXPRESS OÜ ei levita neid kolmandatale osapooltele,

välja arvatud juhud, kus BEAUTYFOR.EE on saanud selleks KASUTAJA nõusoleku või kui see õigus/kohustus tuleneb õigusnormidest. 

Beautyfor Eesti OÜ-l on õigus neid andmeid kasutada statistilistel eesmärkidel ja registreerija nõusolekul ka oma pakkumiste ja uudiste levitamisel.

KASUTAJA'l on võimalus märkida registreerimisel, et ei soovi saada BEAUTYFOR.EE poolt saadetavaid pakkumisi ja uudised.

               

CopyRight 2012 www.beautyfor.ee / All rights reserved.